První táborské elektromontáže spol. s r.o.

je firma s víceletou tradicí. Vznikla 1.12.1992 , kdy došlo k privatizaci odboru elektromontáží tehdejšího státního podniku Jihočeské energetické závody. Část zaměstnanců odboru elektromontáží rozvodného závodu JČE Tábor přešla do nově založené společnosti s r.o. Hlavní sídlo společnosti se nachází v Táboře a druhé , v Pelhřimově , slouží jako pobočka firmy.

Tím, že do nově vzniklé společnosti přešli lidé s bohatými profesními znalostmi a zkušenostmi, které získali mnohaletou pracovní a technickou činností u JČE, získala společnost neocenitelné know-how v oblasti elektromontáží oboru elektroenergetika, které nabízí zákazníkům především v jihočeském a středočeském kraji.

V současnosti je společnost schopna nabízet kvalitní služby spojené s projektováním a výstavbou energetických staveb dle požadavků zákazníků v oblastech výroby a rozvodu elektrické energie.

K dlouhodobým cílům Prvních táborských elektromontáží spol. s r.o. patří neustálé zlepšování kvality dodávky elektromontážních prací , ochrana životního prostředí, zvyšování rentability a produktivity práce, bezpečnost práce a hledání nových podnikatelských aktivit na poli otvírajícího se trhu s elektrickou energií.